Blog Archives

Youth unEmployment Action Day 2012 is already over

On March 15, 2012 Youth Unemployment Action day organized by AEGEE Yerevan took place at Russian Armenian Slavonic University. At the beginning of the event Armenak Minasyants, the President of AEGEE-Yerevan, and Syuzanna Shamakhyan, the Head of the Department of International Affairs of the Slavonic University, made the opening speeches and welcomed the participants. Both speakers emphasized the importance of the project and wished to all participants successful event. According to the President of AEGEE-Yerevan such events help students to get some basic knowledge and skills before entering to the work market. He also emphasized that AEGEE-Yerevan always responds to all urgent issues which bother the society and particularly the youth and the Organization always strives to find solutions to the existing problems. Read the rest of this entry

Forget about youth unemployment

It is our pleasure to announce that AEGEE-Yerevan is organizing a training on youth unemployment and employment issues that will take place at Russian-Armenian (Slavonic) University on the 15th of March.
With this bad economy it is even harder to find a job or to get promoted, there is a huge competition for volunteering. And the situation is even worse for the youth, since you are required to have some experience in order to get a job, but where can you get that experience if any employer requires it. That is the reason we decided to organize this project, so that you won’t feel out of place in your country, so that you can find your dream job. How? We will show you how. Read the rest of this entry

Youth unEmployment Action Day 2012

AEGEE-Yerevan is happy to announce that training on youth unemployment and employment issues will be held at Russian-Armenian (Slavonic) University on the 15th of March. During the training CV & Cover Letter techniques will be introduced. Participants will get basic knowledge how to pass successful interview with employers will be informed about the different career, educational and voluntarism opportunities, and will have a separate workshop on RA Labor Code and labor Rights.

This is the second year AEGEE-Yerevan is conducting Youth UnEmployment Porject in Armenia. Within the framework of “Youth Unemployment” project in 2011 similar activities are organized in Sofia, Tirana, Gdansk, Istanbul, YEREVAN, Moscow, Barcelona, Lublin, Tbilisi, Skopje, Riga, and Izmir.

If you are interested you need to fill in the application for which can be found here.

The agenda of the training and other details will be send only to selected participants.

Attention!

The deadline for sending application is March 9. Selected participants will be informed on March 10. 

“Ամառային համալսարան”-ը ավարտվեց

Հուլիսի 9-18-ը AEGEE-Yerevan-ը Հայաստանում անկացնում էր AEGEE-ի հիմնական ծրագրերից մեկը` Summer University-ն: Summer University-ն անկացվում է ամեն տարի հուլիսից սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում եվրոպական ավելի քան 20 երկրներում: Ծրագրի ընթացքում եվրոպական 15 երկրների մոտ 20 երիտասարդներ հյուրընկալվել էին Հայաստանում: Մասնակիցները առաջին անգամ էին Հայաստանում և շատ տպավորված էին: Շատերի ընկերները, նույնիսկ հարազատները չէին լսել Հայաստանի մասին: Քանի որ ծրագրի հիմնական նպատակը մշակութային փոխանակությունն է, այդ պատճառով մասնակիցները եղան Հայաստանի մի քանի պատմամշակութային վայրերում: Այնտեղ նրանք ծանոթացան Հայաստանի պատմությանը, ճարտապետությանը, ազգային խոհանոցին, երգին ու պարին: Հենց առաջին օրվանից նրանք շատ էին ցանկանում սովորել քոչարի պարել, երգել մի քանի հայերեն երգեր: Read the rest of this entry

Ցանկանում եք սովորել արտերկրում, բայց հոգնել եք ինֆորմացիա փնտրելուց?

Արդեն կարող եք այցելել Erasmus Mundus Wishes պորտալը, որը համաֆինանսավորվում է եվրոպական հանձնաժողովի կողմից: Այն առաջարկում է ամբողջական ինֆորմացիա Եվրոպական համալսարանների մասին, ինչպես նաև օգտակար խորհուրդներ կրթաթոշակների մասին: Այժմ Wishes պորտալը պարունակում է ինֆորմացիա ավելի քան 4000 կուրսերի մասին եվրոպական 30 երկրների ավելի քան 150 համալսարաններում: Որպես ակադեմիական սոցիալական ցանց Wishes պորտալն  առաջարկում է շփվել ձեր ապագա արտերկրի կուրսեցիների հետ դեռևս լինելով տանը:

Մանրամասն ինֆորմացիայի համար կարող եք այցելել www.euwishes.eu


%d bloggers like this: