Blog Archives

Discover Undiscovered – Summer University 2012

You think you have been everywhere and you need another map?

You will change opinion when you appear in the city of rocks, city that rocks.
According to the Bible heaven was in the territory of Armenia. Yes, yes, you are right. You will be immediately convinced when you do your first step in Armenia. Everything is various here, both life and nature and climate. You are in a sunny valley and in a few minutes you are on the top of a snowy mountain. This is unique country for unique people. Only in Armenia you can live on 1,200 meters high and swim in a sweet lake which is the second largest alpine lake in the world, 1,900 meters above sea level and only here you can see the pinkest city in the world Yerevan which is 2794 years old. This SC will give you a unique chance to see the stars from another point of view, to learn graffiti and how to make a city more beautiful.
And there are a lot of myths and secrets that are waiting for you to be discovered.
Let’s mix Armenian and AEGEE spirits!
Let’s DISCOVER it all together!

Type – Summer Course (SC)
Theme – SU in cooperation with Eastern Partnership Project where youth problems in EaP countries will be discussed and possible solutions found.
In cooperation with Eastern Partnership Project
Cities visited – Yerevan, Sevan, Byurakan, Oshakan, Khor Virap, Areni
Dates
From – Tuesday, July 10th
To – Thursday, July 19th
Event fee – 90€
Participants – 24
Optional fee – 40€
Optional fee used for – City Tour by special bus, graffiti lessons, swimming Water World
Alternative programme to the optional fee – Sightseeing, shopping, party, movie screening, paintball
Confirmation – Send copy of the ticket AND pay 100% of the fee in advance
Lodging – Hostel, gym
Provided meals – Breakfast, lunch
Course level – Intermediate
Teachers – Armenak Minasyants (Coordinator of Conflict Resolution Pillar of EaP Project Team), Shushan Khachatryan (Content Manager of EaP Project)
Course – Presentation, round table and question answering
Timetable – 10 hours per week, 10 hours in total.
Contact email events[at]aegeeyerevan.am
Website http://aegeeyerevan.am/
Coordinator phone +374(94)414241
Suitable for disabled participants – No
Required special equipment – Mattress, sleeping bag
Languages used – English, Russian, Armenian

Activities
* Swimming in the biggest sweet lake in Caucasus, which is the second largest alpine lake in the world
* Swimming in pools
* Swimming in rivers
* Learning graffiti
* Dancing
* Singing Armenian song
* Photo shooting
* Doing Armenian BBQ
* Looking at the stars in the observatory
* Playing bowling

Be informed!

You can apply for our Summer University here.

Videos about Armenia

“Ամառային համալսարան”-ը ավարտվեց

Հուլիսի 9-18-ը AEGEE-Yerevan-ը Հայաստանում անկացնում էր AEGEE-ի հիմնական ծրագրերից մեկը` Summer University-ն: Summer University-ն անկացվում է ամեն տարի հուլիսից սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում եվրոպական ավելի քան 20 երկրներում: Ծրագրի ընթացքում եվրոպական 15 երկրների մոտ 20 երիտասարդներ հյուրընկալվել էին Հայաստանում: Մասնակիցները առաջին անգամ էին Հայաստանում և շատ տպավորված էին: Շատերի ընկերները, նույնիսկ հարազատները չէին լսել Հայաստանի մասին: Քանի որ ծրագրի հիմնական նպատակը մշակութային փոխանակությունն է, այդ պատճառով մասնակիցները եղան Հայաստանի մի քանի պատմամշակութային վայրերում: Այնտեղ նրանք ծանոթացան Հայաստանի պատմությանը, ճարտապետությանը, ազգային խոհանոցին, երգին ու պարին: Հենց առաջին օրվանից նրանք շատ էին ցանկանում սովորել քոչարի պարել, երգել մի քանի հայերեն երգեր: Read the rest of this entry

%d bloggers like this: