Blog Archives

AEGEE-Yerevan and Center for European Studies see EU as a path to Development of Armenia

On 11th of May Student Council of the Center for European Studies and AEGEE-Yerevan NGO organized a conference, devoted to the Europe Day. It’s obvious that cooperation between Armenian and European Union involves more and more spheres. The European Commission puts forward concrete ideas for enhancing its relationship with the Eastern neighbors, including Armenia. The Partnership with EU can promote democracy and good governance; strengthen energy security, promote environment protection, improve the legal area and support economic and social development.

All these are the advantages the countries can get as a result of the deeper cooperation. Does it mean that we can consider the reforms provided by the agreements with EU a path leading to development? Read the rest of this entry

AEGEE-Ankara in Yerevan

This winter the Armenian-Turkish Working Group of AEGEE-Yerevan initiated a blog with our teammates from AEGEE-Ankara. And for 4 months our Turkish friends were writing about the places in Armenia and Yerevan, though most of them have never visited Armenia.

AEGEE-Yerevan was much surprised when Mert, Coordinator of Turkish-Armenian WG of AEGEE-Ankara let us know that they were going to be in Yerevan on the 24th of April. So Kubra, Ali and Mert, members of AEGEE-Ankara, visited Yerevan and AEGEE-Yerevan members and had a unique opportunity to see the places they had been describing before in the joint blog. They visited the Genocide Monument and Museum, the Holy See of Echmiazdin. Most of all, the members of AEGEE-Yerevan were pleasantly surprised that the guests were aware of Armenian culture and even asked to take them to Silva Kaputikyan’s museum. Read the rest of this entry

Long Term Partnership Agreement with the Slavonic University

Few days ago, on the 13th of February 2012 another golden moment came to the history of AEGEE-Yerevan, which would always stay in the minds of all members of the Organization. On the mentioned day the President of AEGEE-Yerevan Armenak Minasyants signed really a historical agreement with the Rector of the Russian-Armenian (Slavonic) University in Armenia. According to the agreement AEGEE-Yerevan and the Slavonic University establish long term cooperation in various fields, starting from the development and planing of joint projects, up to promotional and informational partnership. In order to get some more updates on this topic we approached the President of the Organization who kindly accepted our request and answered to our questions and gave some clarifications on the topic: Read the rest of this entry

AEGEE-Yerevan-ը ակտիվ մասնակցում է

Վերջին մի քանի օրերը նշանակալից էին շատերի համար, հատկապես` AEGEE-Yerevan-ի, քանի որ AEGEE-Yerevan-ի մասին ավելի ու ավելի շատ մարդիկ տեղեկացան և անդամագրվելու ցանկություն հայտնեցին: Նշենք, որ մայիսի 20-ին ԵՊԼՀ-ում կազմակերպվել էր “Կարիերայի և տեղեկատվության օր ԵՊԼՀ-ում 2011” ամենամյա ցուցահանդեսը, մայիսի 21-ին Սիրահարների այգում` Եվրոպայի օրվա տոնակատարությունը և մայիսի 22-ին “Արմենիա Մարիոթ” հյուրանոցում` “Կառուցիր քո ապագան այսօր” խորագրով երիտասարդների կարիերայի տոնավաճառը: Այս 3 օրերի ընթացքում AEGEE-Yerevan-ն ունեցավ պրեզենատցիաներ և երիտասարդներին ներկայացրեց իր նպատակներն ու առաքելությունը: Read the rest of this entry

Բարձրագույն կրթության օրը Հայաստանում

Մայիսի 14-ին տեղի ունեցավ “Բարձրագույն կրթության օրը” (Higher Education Day) Հայաստանում, որն անցկացնում էր AEGEE-Yerevan-ը Համահայկական երիտասարդական հիմնադրամի աջակցությամբ: Այն մինչ այս անցկացվել է մի շարք եվրոպական քաղաքներում: Այս անգամ էլ անցկացվեց Հայաստանում: Միջոցառմանը ներկա էին բազմաթիվ ուսանողներ Հայաստանի տարբեր համալսարաններից, տարբեր հյուրեր ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարությունից, Հայաստանում Տեմպուսի գրասենյակից, Մեծահասակների կրթության և շարունակական կրթության ասոցիացիայից, ARMACAD ասոցիացիայից, Հայաստանում գործարարների միությունից, Erasmus-Mundus շրջանավարտների ասոցիացիայից և այլ հյուրեր: Read the rest of this entry

%d bloggers like this: