AEGEE-Football

AEGEE-Yerevan members are not only active citizens involved in various activities, but also young and enthusiastic guys who love playing football once in a while.

On the 4th of March AEGEE Yerevan members, well, the boys, to be exact, took part in a football match. It was even more interesting to watch the game since the members of both teams were from AEGEE Yerevan. Naturally any result would be our win, but the two teams played really well leading to a drawn game. Now let’s find out what the guys think about that historic match. Read the rest of this entry

It’s All Correct Guys

We daily use thousands words in different languages. They all lack meanings and have various origins. But in fact there are some words which are so popular, that are used not only in specific country but are considered as international ones.  Every 5th person in the world uses the word ‘’OK’’. Interesting right? Only 2 letters, but already accepted and spread all over the world. The question is: where do they come from? And how they conquered the world?

Well, there are plenty explanations of its origin. But the only exact thing is that this 2 letters are America’s greatest word, the most successful export to the rest of the world. “OK” is also a way, philosophy of thinking. Optimistic way of thinking, it lacks the points of view of this nation. Read the rest of this entry

Forget about youth unemployment

It is our pleasure to announce that AEGEE-Yerevan is organizing a training on youth unemployment and employment issues that will take place at Russian-Armenian (Slavonic) University on the 15th of March.
With this bad economy it is even harder to find a job or to get promoted, there is a huge competition for volunteering. And the situation is even worse for the youth, since you are required to have some experience in order to get a job, but where can you get that experience if any employer requires it. That is the reason we decided to organize this project, so that you won’t feel out of place in your country, so that you can find your dream job. How? We will show you how. Read the rest of this entry

Youth unEmployment Action Day 2012

AEGEE-Yerevan is happy to announce that training on youth unemployment and employment issues will be held at Russian-Armenian (Slavonic) University on the 15th of March. During the training CV & Cover Letter techniques will be introduced. Participants will get basic knowledge how to pass successful interview with employers will be informed about the different career, educational and voluntarism opportunities, and will have a separate workshop on RA Labor Code and labor Rights.

This is the second year AEGEE-Yerevan is conducting Youth UnEmployment Porject in Armenia. Within the framework of “Youth Unemployment” project in 2011 similar activities are organized in Sofia, Tirana, Gdansk, Istanbul, YEREVAN, Moscow, Barcelona, Lublin, Tbilisi, Skopje, Riga, and Izmir.

If you are interested you need to fill in the application for which can be found here.

The agenda of the training and other details will be send only to selected participants.

Attention!

The deadline for sending application is March 9. Selected participants will be informed on March 10. 

Երիտասարդական խենթություն: Ավտոստոպ

Բոլորն էլ երևի իրենց կյանքի ընթացքում գոնե մեկ անգամ ուզել են ճանապարհորդել: Սակայն քչերն են ճանապարհորդել ավտոստոպով (բառը չեմ թարգմանի, որովհետև այն հոգնեցուցիչ է ու էլ չես ուզում ճանապարհորդել, բայց թարգմանությունը սա է` նույնընթաց մեքենայով անվճար ճանապարհորդել) և այդ քչերից քչերը գիտեն, որ ավտոստոպը ունի իր կանոնները: Նախ և առաջ ոչ մի վարորդ պարտավոր չէ քեզ իր հետ վերցնել, եթե չեն կանգնում, ուրեմն նրանք քոնը չեն: Մարդիկ, ովքեր պատաստակամություն են հայտնել քեզ իրենց հետ վերցնել, ուրեմն դու պետք է քո երախտագիտությունը հայտնես նրանց: Կարևոր չի, թե դա ոնց կլինի` բառերով, քաղցրավենիքով թե ուղղակի կասես “շնորհակալություն”: Ավտոստոպով ճանապարհորդելու համար դու պետք է ունենաս շատ ժամանակ, որպեսզի այն լավ անցնի: Շտապելու դեպքում այն դառնում է մրցավազք և 10 րոպե մեքենա կանգնեցնելը հավերժություն է թվում: Բացի այդ, այն ուղղակի հետաքրքիր ճանապարհորդություն է և նոր ծանոթներ ու ընկերներ ձեռք բերելու միջոց է, ոչ թե կոնկրետ նպատակաուղղված ճանապարհորդություն: Իսկ համար մեկ ու պարտադիր կանոնը լավ տրամադրությունն է: Ոչ ոք երբեք չի կանգնի և իր հետ չի վերցնի թթված դեմքով մեկին: Մարդիկ միշտ փորձում են հաճելի ժամանակ անցկացնել և ուրախ կլինեն հաճելի զրուցակից ունենալ ճանապարհ գնալուց: Կան նաև կանոններ, որոնք քո անվտանգության համար են: Ներկայացնեմ 10 կանոններ (իրականում շատ-շատ են և ամեն մի մարդու համար նաև տարբերվում են` կախված բնավորությունից, հանգամանքներից), որոնց պետք է հետևել ավտոստոպով ճանապարհորդելու ընթացքում. Read the rest of this entry

%d bloggers like this: