AEGEE-Yerevan and Center for European Studies see EU as a path to Development of Armenia

On 11th of May Student Council of the Center for European Studies and AEGEE-Yerevan NGO organized a conference, devoted to the Europe Day. It’s obvious that cooperation between Armenian and European Union involves more and more spheres. The European Commission puts forward concrete ideas for enhancing its relationship with the Eastern neighbors, including Armenia. The Partnership with EU can promote democracy and good governance; strengthen energy security, promote environment protection, improve the legal area and support economic and social development.

All these are the advantages the countries can get as a result of the deeper cooperation. Does it mean that we can consider the reforms provided by the agreements with EU a path leading to development? Read the rest of this entry

AEGEE-Ankara in Yerevan

This winter the Armenian-Turkish Working Group of AEGEE-Yerevan initiated a blog with our teammates from AEGEE-Ankara. And for 4 months our Turkish friends were writing about the places in Armenia and Yerevan, though most of them have never visited Armenia.

AEGEE-Yerevan was much surprised when Mert, Coordinator of Turkish-Armenian WG of AEGEE-Ankara let us know that they were going to be in Yerevan on the 24th of April. So Kubra, Ali and Mert, members of AEGEE-Ankara, visited Yerevan and AEGEE-Yerevan members and had a unique opportunity to see the places they had been describing before in the joint blog. They visited the Genocide Monument and Museum, the Holy See of Echmiazdin. Most of all, the members of AEGEE-Yerevan were pleasantly surprised that the guests were aware of Armenian culture and even asked to take them to Silva Kaputikyan’s museum. Read the rest of this entry

Rio+20+Yerevan: Sustainable Development and the Armenian Youth

On April 21st AEGEE-Yerevan with the support of the EU Delegation to Armenia and the UN Mission to Armenia organized Rio+20+Yerevan youth conference, which was held at the Russian-Armenian (Slavonic) University.

At the beginning of the Conference, after opening speeches, Mikayel Minasyants, the coordinator of the project, briefly presented AEGEE4Rio project and its concept and emphasized the importance of such youth discussion for the Armenian youth. The key speaker of the conference was Sevan Holemans, the Belgian Youth Delegate to the UN Rio+20 Conference, which would take place on June 20-22 at the capital of the Federal Republic of Brazil Rio de Janeiro. The Speaker presented in details to the participants the ideology of Rio+20 Process, its importance and also global expectations from it. The representatives from the UNDP Office in Armenia and several NGOs, which are implementing regional development projects by the funding of the European Union, also had their positive contribution in the successful implementation of the Conference. In their presentations they focused on the problems of sustainable development in Armenia, as well as they presented to the participants the involvement of Armenia in Rio+20 Process and in regional projects, which are aimed to the provision of sustainable development, establishment of green economy, as well as to the sustainable land management for mitigating land degradation and reducing poverty in the South Caucasus region, enhancing local capacity and regional cooperation for CCA and biodiversity conservation in Georgia and the South Caucasus. Interesting and comprehensive discussions were conducted on the above mentioned topics and the participants of the conference got an opportunity to ask the field experts plenty of questions. Read the rest of this entry

Տպավորություններ Տեղական խորհրդից

Ճիշտն ասած անակնկալի եկա, երբ վերջին Տեղական ագորայի ժամանակ իմացա, որ հրավիրված եմ Տեղական խորհրդի առաջիկա նիստին որպես AEGEE-Երևանի ակտիվ անդամ: Հանդիպման ժամանակ քննարկվեցին արդեն կայացած և դեռ կայանալիք միջոցառումները, հին և նոր աշխատանքային խմբերը և դրանց գործունեությունը, ինչպես նաև բոլոր հանձնաժողովների ղեկավարների կողմից ներկայացված առաջիկա գործունեության պլանը: Ինձ, որպես համեմատաբար նոր անդամ, շատ հետաքրքիր էր ներկա գտնվել Տեղական խորհրդի հանդիպմանը ու ավելի մանրամասն ծանոթանալ նրա գործունեությանը: Շատ խրախուսելի էր հանդիպման ոչ ֆորմալ, բայց միևնույն  ժամանակ գործնական մթնոլորտը: Առաջադրված հարցերը քննարկվում էին հնարավորինս մանրամասնորեն և փնտրվում էին լուծման օպտիմալ տարբերակներ` դիտարկելով բոլոր դրական եվ բացասական կողմերը: Յուրաքանչյուր ոք ուներ կոնկրետ և բավականին համակարգված  պատկերացում կազմակերպությունում իր գործունեության և դերի մասին, ինչպես նաև անսահման մոտիվացիա: Քննարկունմեր, որոշումներ, ամեն ինչ… Զգացվում էր թիմային ոգին (RESPECT): Շատ ուրախ եմ, որ մասնակցել եմ այս հանդիպմանը, հուսանք այն վերջինը չի լինի ինձ համար: Մի խոսքով, օրինակ վերցնելով մեր Տեղական խորհրդի անդամներից, լինենք հնարավորինս ակտիվ և շարժվենք միշտ առաջ:

Անուշ Պռոշյան

Youth unEmployment Action Day 2012 is already over

On March 15, 2012 Youth Unemployment Action day organized by AEGEE Yerevan took place at Russian Armenian Slavonic University. At the beginning of the event Armenak Minasyants, the President of AEGEE-Yerevan, and Syuzanna Shamakhyan, the Head of the Department of International Affairs of the Slavonic University, made the opening speeches and welcomed the participants. Both speakers emphasized the importance of the project and wished to all participants successful event. According to the President of AEGEE-Yerevan such events help students to get some basic knowledge and skills before entering to the work market. He also emphasized that AEGEE-Yerevan always responds to all urgent issues which bother the society and particularly the youth and the Organization always strives to find solutions to the existing problems. Read the rest of this entry

%d bloggers like this: