Author Archives: Shushan Khachatryan

Տպավորություններ Տեղական խորհրդից

Ճիշտն ասած անակնկալի եկա, երբ վերջին Տեղական ագորայի ժամանակ իմացա, որ հրավիրված եմ Տեղական խորհրդի առաջիկա նիստին որպես AEGEE-Երևանի ակտիվ անդամ: Հանդիպման ժամանակ քննարկվեցին արդեն կայացած և դեռ կայանալիք միջոցառումները, հին և նոր աշխատանքային խմբերը և դրանց գործունեությունը, ինչպես նաև բոլոր հանձնաժողովների ղեկավարների կողմից ներկայացված առաջիկա գործունեության պլանը: Ինձ, որպես համեմատաբար նոր անդամ, շատ հետաքրքիր էր ներկա գտնվել Տեղական խորհրդի հանդիպմանը ու ավելի մանրամասն ծանոթանալ նրա գործունեությանը: Շատ խրախուսելի էր հանդիպման ոչ ֆորմալ, բայց միևնույն  ժամանակ գործնական մթնոլորտը: Առաջադրված հարցերը քննարկվում էին հնարավորինս մանրամասնորեն և փնտրվում էին լուծման օպտիմալ տարբերակներ` դիտարկելով բոլոր դրական եվ բացասական կողմերը: Յուրաքանչյուր ոք ուներ կոնկրետ և բավականին համակարգված  պատկերացում կազմակերպությունում իր գործունեության և դերի մասին, ինչպես նաև անսահման մոտիվացիա: Քննարկունմեր, որոշումներ, ամեն ինչ… Զգացվում էր թիմային ոգին (RESPECT): Շատ ուրախ եմ, որ մասնակցել եմ այս հանդիպմանը, հուսանք այն վերջինը չի լինի ինձ համար: Մի խոսքով, օրինակ վերցնելով մեր Տեղական խորհրդի անդամներից, լինենք հնարավորինս ակտիվ և շարժվենք միշտ առաջ:

Անուշ Պռոշյան

Youth unEmployment Action Day 2012 is already over

On March 15, 2012 Youth Unemployment Action day organized by AEGEE Yerevan took place at Russian Armenian Slavonic University. At the beginning of the event Armenak Minasyants, the President of AEGEE-Yerevan, and Syuzanna Shamakhyan, the Head of the Department of International Affairs of the Slavonic University, made the opening speeches and welcomed the participants. Both speakers emphasized the importance of the project and wished to all participants successful event. According to the President of AEGEE-Yerevan such events help students to get some basic knowledge and skills before entering to the work market. He also emphasized that AEGEE-Yerevan always responds to all urgent issues which bother the society and particularly the youth and the Organization always strives to find solutions to the existing problems. Read the rest of this entry

AEGEE-Football

AEGEE-Yerevan members are not only active citizens involved in various activities, but also young and enthusiastic guys who love playing football once in a while.

On the 4th of March AEGEE Yerevan members, well, the boys, to be exact, took part in a football match. It was even more interesting to watch the game since the members of both teams were from AEGEE Yerevan. Naturally any result would be our win, but the two teams played really well leading to a drawn game. Now let’s find out what the guys think about that historic match. Read the rest of this entry

Forget about youth unemployment

It is our pleasure to announce that AEGEE-Yerevan is organizing a training on youth unemployment and employment issues that will take place at Russian-Armenian (Slavonic) University on the 15th of March.
With this bad economy it is even harder to find a job or to get promoted, there is a huge competition for volunteering. And the situation is even worse for the youth, since you are required to have some experience in order to get a job, but where can you get that experience if any employer requires it. That is the reason we decided to organize this project, so that you won’t feel out of place in your country, so that you can find your dream job. How? We will show you how. Read the rest of this entry

Youth unEmployment Action Day 2012

AEGEE-Yerevan is happy to announce that training on youth unemployment and employment issues will be held at Russian-Armenian (Slavonic) University on the 15th of March. During the training CV & Cover Letter techniques will be introduced. Participants will get basic knowledge how to pass successful interview with employers will be informed about the different career, educational and voluntarism opportunities, and will have a separate workshop on RA Labor Code and labor Rights.

This is the second year AEGEE-Yerevan is conducting Youth UnEmployment Porject in Armenia. Within the framework of “Youth Unemployment” project in 2011 similar activities are organized in Sofia, Tirana, Gdansk, Istanbul, YEREVAN, Moscow, Barcelona, Lublin, Tbilisi, Skopje, Riga, and Izmir.

If you are interested you need to fill in the application for which can be found here.

The agenda of the training and other details will be send only to selected participants.

Attention!

The deadline for sending application is March 9. Selected participants will be informed on March 10. 

%d bloggers like this: